divendres, 17 de juliol de 2009

Endavant morosos i moroses!!

Lenta pero de forma inexorable, el volumen de créditos de dudoso cobro de los bancos, cajas, cooperativas y entidades de crédito sigue subiendo. Así, por vigésimotercer mes consecutivo, la tasa de morosidad ha subido en mayo hasta el 4,64% del total de la cartera, su nivel más alto desde el mismo mes de 1996, con lo que cada vez está más cerca de cumplir o inlcuso rebasar las previsiones que apuntan a que cerrará 2009 en torno al 6%.

Donem per pagats amb escreix els deutes de la ciutadania amb els bancs, pels ajuts que el govern els dona amb els diners de totes i tots, per tot el que hem estat pagant a base d'interesos abusius, pels favors que reben dels governants, pel monopoli i la dependència que han creat a la gent respecte als diners... per to això: VAGA D'USUARIS I USUÀRIES DE BANCS I CAIXES