dilluns, 23 de març de 2009

Proposta de primer pas per canviar l'economia

Seminari d’economia crítica Taifa. Idees per a programes progressistes

Les següents mesures s’han de veure en conjunt i han de servir per solucionar problemes avui però pensant en un model futur.

EIX 1: ALLEUGERIR EL SOFRIMENT QUE LA CRISI CAUSA, REDISTRIBUIR LA RENDA.

EIX 2: REESTRUCTURACIÓ FINANCERA

EIX 3: ACCIÓ DIRECTA DE L’ESTAT

EIX TRANSVERSAL: TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA DES DE I PER LA COMUNITAT

Propostes concretes:

EIX 1: atur indefinit, gratuïtat dels serveis i béns essencials, ajuda als desnonats, fons per a l’ocupació i salaris administrats pels propis treballadors (organitzats), reducció del temps de treball

EIX 2: nacinalització radical dela banca i asseguradores, substitució de la banca privada (fusionar caixes d’estalvi, fer-les públiques i dedicar-se a l’economia real, i deixar caure a qui s’enfonse), deixar enfonsar totalment el capital (financer) dels bancs (pèrdua total del capital per accionistes), avaluació penaldels administradors (posar límits a la remuneració no és suficient, per què no confiscar?)

EIX 3: l’estat reforçant aquests dos eixos. Acció directa.

Agent nacionalitzador, creador de treball sense intermediació d’empreses, proveïdor de crèdit sense intermediaris, garant de dipòsits modestos i crèdits productius mitjans, estimular l’economia amb important dèficit fiscal, reforma fiscal apujant impostos directes als rics.

Resultat: no serà un capitalisme amb rostre humà, això és impossible. Només un sistema social autènticament alternatiu resoldrà les crisis inherents del capitalisme