dimecres, 4 de març de 2009

Mesures contra la crisi... no podia ser limitar los sous i beneficis dels rics!!

"Es el colmo de la irresponsabilidad, es una vergüenza", dijo Barack Obama, presidente de EE UU, cuando se enteró de los enormes bonos que habían cobrado los ejecutivos de bancos que habían sido ayudados por el Estado. Después dijo que su Gobierno limitaría los sueldos de los altos cargos bancarios que acudieran al rescate financiero. Una normativa aprobada por el Congreso indicaba que las entidades no podrían pagar bonos superiores a un tercio del salario anual. Sin embargo, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro han dado marcha atrás. En su opinión, tal y como está la ley puede frenar a las entidades a que se acojan a ayudas públicas y, por lo tanto, a que estimulen el crédito y llegue a los ciudadanos

Clar, los directius abans dixarien afonar l'empresa (que ni'ls va ni'ls ve) que dixar de cobrar les super indemnitzacions i los supersous i les super primes fins quan puguen... i després a viure de renta o afonar una altra empresa... L'altra cosa és que rebent les ajudes, les faiguen arribar al ciutadà i no se vaiguen quedant pel camí, a les caixes fortes de l'empresa, a la dels directius o a pagar los deutes que tenen en altres grans empresesi directius... La qüestió és acumular, mai repartir. I sinó que ho pregunten al govern espanyol, que està fent grans esforços ¿? perdó, més ben dit, està demanat publicament als bancs i caixes que los ajuts que se'ls donen arriben al carrer, al ciutadà i a les PIMES... però no ho acaba d'aconseguir... perquè resulta, segons diuen les entitats financeres, que es demanen menys crèdits. Quan cal, un govern pot ser molt més convincent... inclús recordo que era capaç "d'obligar", però això només quan se tracta de persones corrents mai al capital, no sigue cas que... ¿s'afone l'economia? (ara m'he fet gràcia!!!)

D'una banda és comprensible i bo que la gent dixe d'endeutar-se com ho estava fent, de l'altra, les dades diuen que qui es vol seguir endeutant no ho te fàcil, perquè efectivament s'ha tancat l'aixeta dels bancs. I si los bancs tanquen l'aixeta és perquè no baixa prou aigua... o això diuien per a rebre més ajudes en dinerrs públics... que no arribaran al carrer... Quantes vegades entrompessarem en la mateixa pedra???