divendres, 17 d’octubre de 2008

Titol i subtítol

Algu sap explicar el criteri pel qual la premsa ordena els continguts de les notícies com ho fa. Exemple a analitzar:

Títol (gran, en negre fort...)
El Parlamento alemán autoriza el refuerzo militar en Afganistán
Subtítol (lletra menuda en un negre apagat...)
25 civiles, entre ellos 15 niños, mueren en un ataque aliado

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Parlamento/aleman/autoriza/refuerzo/militar/Afganistan/elpepuint/20081017elpepiint_10/Tes