dijous, 30 d’octubre de 2008

Dos anys de vacances per a la gent de la construcció

Estoc de vivendes per vendre: 650.000 unidades, informa Efe. Corredor estima que es necesario entre un año y medio y dos para que el mercado absorba esa bolsa de viviendas.

Si los treballadors i treballadores haguessen estat contractats logelment ara podrien gaudir de dos anys de vacances cobrant subsidi d'atur i tornar a enganxar (en moderació) quan calguen més cases... però com que los contractes estaven com estaven...