dimecres, 8 d’octubre de 2008

I qui aplaudeix es qui esta imposant el capitalisme al mon... a costa de tot fins i tot de la vida humana

El FMI apoya los planes de rescate con ayuda pública

A. BOLAÑOS (ENVIADO ESPECIAL) - Washington - 08/10/2008


La crisis se cuela en todos los rincones del mercado de crédito. Y con cada marea de pérdidas y quiebras, el pensamiento económico que cimentó la exuberancia financiera retrocede para dejar en primera línea a los Gobiernos. "Es cada vez más difícil que el sector privado solucione esto solo, es necesaria la asistencia del poder público", mantuvo ayer Jaime Caruana, director del departamento de mercados del Fondo Monetario Internacional (FMI).

I és que no en tenen prou en los beneficis que treuen del clients, ara volen també los beneficis que treu l'estat del nostre treball i fer servir los diners publics per mantindre negocis privats que estan condemnats a acabar-se al acabar en los recursos humans, energètics i materials que conte este planeta. Estos negocis al no ser productius sino especulatius, al estar basats en principis piramidals, d'anar pagant lo que debem en lo nou que anem ingressant i per tant en creixer o morir (com lo forum filatèl·lic que van denunciar recentment), al tindre lligats de mans i peus i idees als governs mos treuran tant suc com podran abans de transformar-se per seguiir fent lo mateix. I l'FMI, lo qui fa crèdits als paisos pobres i rics, encantaqt en que tot s'endeute més i més.. d'això viuen estos vividors/sangoneres.