dimecres, 8 d’octubre de 2008

I qui aplaudeix es qui te el poder real

El FMI apoya los planes de rescate con ayuda pública

"Es cada vez más difícil que el sector privado solucione esto solo, es necesaria la asistencia del poder público", mantuvo ayer Jaime Caruana, director del departamento de mercados del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mos volen fer creure que los poders publics (o sigue tots i totes... TOT I QUE DELEGUEM LES DECISIONS EN REPRESENTANTS) controlen el mercat financer en les seues mesures... quan sempre ha sigut al revés, que lo sistema financer, l'economia a través del seu poder materialitzat en persones, grups o institucions universalment poderoses a través de Don Diner, es qui controla les decisions politiques, i tambe les mafioses, les privades i potser les meues i tot.