dilluns, 31 d’agost de 2009

El cost de viure

Si amb 100000 pesetes de sou vivia una família i ara amb dos sous de 1000 euros costa arribar a final de mes... Què ha passat? Dos possibiltats, segurament combinades: mos diran que ara gastem massa, que hem canviat d'estil de vida, especialment hem passat de l'estalvi al deute. Potser és veritat però tanta diferència? D'altra banda no seria mala notícia perquè amb un petit canvi personal ja estaria solucionat. L'altra explicació és la inflació, la qual s'amaga darrere càlculs ingeniosos i variables noves, perquè no mos adonem de la gran estafa que mos estan colant (des de l'euro i les altres polítiques monetàries i des del control del comerç mundial). Ara les coses valen més i els diners valen menos... a part que costen més de guanyar, però això ja és una altra cosa, eps, molt relacionada, eh!! Són los drets i condicions laborals i la distribució de la riquesa.