divendres, 17 d’abril de 2009

Morosos

La morosidad se dispara a su cota más alta en 13 años y roza el 4%

Los créditos de dudoso cobro siguen al alza hasta los 73.935 millones pese a moderar su ritmo de subida


http://www.elpais.com/articulo/economia/morosidad/dispara/cota/alta/anos/roza/elpepueco/20090417elpepueco_6/Tes


Segons estimacions d'una amiga catedràtica d'economia, un 6% de morsitat no l'aguanta el sistema financer... ànims, ja falta menys. Los i les moroses no son cap lacra social, son persones que no poden fer front als deutes contrets en les entitats financeres (deutes que no haurien d'haver volgut i que no els haurien d'haver incitat a demanar).

Personalment crec que si sabem aprofitar l'enfonsament del sistema, podem construir una societat més justa i solidària, menys pendent d'enriquir-se (a costa d'endeutar-se la majoria), però també pot passar que mos dixem imposar una societat encara més injusta i insolidària.

Depen de totes i tots, quan arribe el moment, en quin lloc ens coloquem. Encara que no cal esperar, sinó que ja podem començar a treballar en alguna de les moltes inciatives ja presents a la societat... encara que no surten pels mitjans de masses, que continuen completament venuts a les suposicions, fantasies, visions parcilas, mentides i desitjos de polítics i patronal.