dilluns, 19 de maig de 2008

que diu Bcn sobre el transvasament?

COMUNICAT DE PREMSA
LA FAVB DÓNA SUPORT A LA MANIFESTACIÓ
DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE
La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i la Plataforma en
Defensa de l’Ebre volem manifestar:
Arrel de la situació puntual de sequera s’ha promogut un debat esbiaixat i
interessat sobre l’aigua promovent l’enfrontament entre territoris i apel·lant de
forma demagògica a la solidaritat per tal de justificar unes polítiques de
transvasaments que ni tenen ni han tingut el suport de la població de Barcelona
ni la de les comarques i territoris afectats.
Aquesta situació puntual de sequera ha estat l’excusa per posar en marxa de
nou un seguit de projectes que trenquen amb les polítiques dutes a terme fins
ara amb criteris de racionalització dels usos de l’aigua i amb mesures tendents
a la sostenibilitat a mig i llarg termini. S’han fet propostes de forma
desordenada i sense donar espais reals a la participació des dels diversos
territoris. Les solucions que s’han plantejat i que ara es mostren cada cop més
innecessàries i perilloses han estat d’un cost econòmic desorbitat i han obert
les portes al risc de privatització d’un bé que ha de ser comú, l’aigua.
Els reptes de futur que hem d’afrontar com a societat requereixen de polítiques
responsables que no generin fractures socials ni territorials i que posin en
qüestió els models de creixement al conjunt del territori. Ens calen ciutats que
apostin de forma decidida per un model de desenvolupament sostenible i on es
garanteixi la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Ens cal una política
que no promogui el creixement territorial insostenible, amb finalitats turístiques i
d’oci, que a mig i llarg termini sabem que seran causa de més i més
desigualtats en el territori. Ens cal també una política agrària i ramadera que
Obradors, 6-8, baixos/08002 Barcelona/NIF: G08508186/Tel: 93 412 76 00/Fax: 93 412 58 88
e-mail: favb@favb.cat / favb@confavc.org
posi per davant la sostenibilitat dels conreus, l’autoabastiment des de la
proximitat territorial, la qualitat dels aliments i les garanties per a la salut de les
persones que els consumeixen.
És per això que exigim:
o L’aturada del transvasament d’aigua a través de la canonada CATATLL.
o Una reunió immediata de la Taula de la Sequera, revisant la seva
composició amb la finalitat de garantir la representació del conjunt
dels territoris.
o L’elaboració d’un pla de treball per tal de valorar totes les possibilitats
d’us dels aqüífers de Barcelona i de l’àrea metropolitana.
o Una moratòria en la construcció d’hotels a Barcelona i que els hotels i
establiments de restauració que ja existeixen hagin d’implementar en
un termini d’un any mesures d’aprofitament de l’aigua i d’estalvi
energètic.
o Propostes concretes i terminis d’implementació de mesures d’estalvi
d’aigua i energètics a tots els equipaments públics i privats de l’àrea
de Barcelona.
o L’aturada de tots els projectes de creixement urbanístic en el territori
que no tinguin garanties de sostenibilitat mediambiental.
o La implementació d’un debat sobre la producció agrícola i ramadera
al nostre país i establir mesures a curt, mig i llarg termini per tal
d’avançar cap a un model ecològica i èticament sostenible.
Per tot això i en defensa d’aquestes reivindicacions, la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona donarà suport a la manifestació
convocada el proper diumenge dia 18 a Amposta amb el lema:
“Els transvasaments no són la solució”
Barcelona, 16 de maig de 2008