dilluns, 25 de maig de 2009

Parlem de peixos com podríem parlar d'aigua

Seguim pescant com fins ara per no perjudicar l'economia i l'actual flota de pesca, fins que s'acabe el peix o baixem les captures per intentar recuperar les espècies?

http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/vuelve/plantear/reduccion/flota/pesquera/elpepueco/20090525elpepieco_8/Tes
"...disminución de la flota porque considera que 9 de cada 10 especies se pescan por encima de las cantidades recomendadas por los científicos. Al menos en un 30% de los casos las especies -como por ejemplo la anchoa del golfo de Vizcaya y el atún rojo- no tienen ya posibilidad de recuperación. En capturas como la de la merluza (el recurso más importante para los españoles) o el atún rojo haría falta reducir entre el 35% y el 40% la flota..."

Com ja m'he agafat per costum dir: a la merda la macroeconomia!!! Salvem los peixos i salvem a les famílies de pescadors trobant noves formes de guanyar-mos la vida, sense destruir lo futur i sense produir coses inútils.

I los polítics que es posen les piles, que el 2012 queda lluny! Entrant a l'anàlisi de le spropostes, trobo bé que es posen normes diferents a la flota arteanal de la industrial, espero que això no vulgue dir que posen facilitats a la industrial, que és la que més pressió pot fer i més soborns pot donar.

Lo capitalisme s'afona, que no s'afone la societat ni la flota pesquera, que en la seua caiguda no mos arrossegue al fons de l'abisme. Mentrestant podem anar fent bombolletes o algo de més profit