divendres, 26 de setembre de 2008

Diccionari de la crisi

Injectar liquiditat: veure transfusió de sang... lo sistema financer "se desagna". Los bancs centrals creen diners i los posen a l'abast dels bancs privats perquè puguen seguir invertint. Incrementem lo deute allargant l'agonia, i fem pujar los preus (inflació) perquè hi ha qui te més diners i pot pagar-ho.
Los interesos d'estos nous diners qui los paga, l'estat o los clients dels bancs?
És així? Ne podem parlar als comentaris...
Recessió: disminueix el PIB, la quantitat de diners que canvien de mans... pot ser perquè la gent estalvia (bo per a les famílies, dolent per l'economia?)