divendres, 10 d’agost de 2007

HIPOTEQUES

Atenció, alerta!!!

Que los consumidors americans no poden pagar les hipoteques i s'estan enduent los bancs per davant!!!!

és un dir, perquè ja s'han pres mesures polítiques per fer front a la crisi (de qui? dels bancs!) . Concretament s'han posat en circulació 25000 milions de dolars al sEEUU i el Banc Central Europeu 91000 milions d'euros (me penso que són estes quantitats, però podria ser que m'hagués perdut, ja que no hi estic acostumat). Això ahir, avui a l'edició digital del pais surt això:

El Banco Central Europeo (BCE) ha adjudicado hoy otros 61.050 millones de euros (83.333 millones de dólares), con un vencimiento de tres días y a interés variable una segunda subasta de financiación rápida para inyectar liquidez en el sistema financiero y esquivar una crisis crediticia que se extiende ya por todo el mundo desde Japón a Estados Unidos pasando por Europa.

Quin caguete no? (per a qui? per als bancs!)

I a que no sabeu qui està aportant estos diners per solucionar esta crisi? los contribuents, o sigui, natros, que'ls fem crèdits tous als bancs pa que mos puguen seguir dixant diners a un interès més gran o, més fort encara, pa que ne puguem treure del caixer. Ho sabieu, no, que los diners que poses a la llibreta no estan allí sinó que se'ls gasten o los invertixen o los dixen... unes quantes vegades...

Diuen que per cada dólar que corre se'n deuen 9 (això era fa alguns anys). Penseu-ne les conseqüències, i penseu en l'Argentina (o sigui corralito): quan tothom va a treure diners del banc, no n'hi han per a tots i qui més corre vola... i qui vola? los que tenen jet privat i bons informadors que'ls avisen a temps.

Xiquets i xiquetes ho tenim magre! Però hi ha una cosa bona: des de que's van inventar los diners només han portat problemes... potser quan no mo'n donen serem feliços.

I als bancs i als seus còmplices: USURERS!!!