dijous, 19 d’abril de 2007

La mobilitat

Avui al matí, per la carretera en lo meu fiesteta, he seguit fent l'estadística de cada matí...

Després de tres dies de feixuga tasca de recollida de dades per observació, puc dir que la mobilitat a les nostres terres consistix bàsicament, parlant de la carretera, en que cadascú va en un cotxe.

Ostia collons... busquem solucions?

1. Parlar: segur que algú trobaríem que fa lo mateix trajecte a les mateixes hores.

2. Parlar: segur que hi ha algú del poble on tu vas a treballar que treballa al teu poble... i potser la faena és la mateixa, amb la qual cosa amb un canvi totes les parts i guanyen.

3. Parlar: en los polítics perquè paguem més transport públic i menys transport militar.

Vivim al món del lliure mercat o lo mercat s'ha perdut perquè no té ningú que l'ajude a orientar-se a la vida, és a dir, que més que lliure va a cegues per falta de comunicació.

Això no seria un cas excepcional: les persones que per fer-se lliures no es comuniquen suficientment, acostumen també a basar la seua llibertat en anar cegues...