dimarts, 8 de setembre de 2009

Què necessitem? Doncs produim-ho!

Allò que no necessitem, no ho comprem (tret que et convencin i facis una compra compulsiva)... si no ho comprem, no cal produir-ho... Algun problema? En principi no tindria perquè, però ho és dins al sistema capitalista: cal produir cada vegada més, per créixer i poder pagar els crèdits demanats al passat pensant que augmentaríem els beneficis... cosa que passa fins a un cert límit. Créixer econòmicament ens ho venen com una necessitat per viure millor... tenir més=viure millor, fabricar més=tindre més tothom... però ni la primera ni la segona equació son certes. Tindre el que cal és suficient per viure bé, tenir més sol ser un problema, sobretot per l'esforç aconseguir tindre este excedent (un problema per la qui el busca i per al qui deixa de tenir-lo). Fabricar més, vol dir més beneficis per qui posseeix l'empresa (el capitalista), si ho ven. Tindre feina assalariada ja no vol dir estar segur ni tenir el que necessites per viure...
La situació actual de la indústria i la resposta que es doni depen del que pensem sobre aquest tema. Per tant, pensem... i actuem en conseqüència

En los primeros siete meses del año, la producción industrial retrocedió un 20,7% en comparación con el mismo periodo de 2008, descenso que baja hasta el 20,2% eliminado el efecto calendario. Casi todas las actividades experimentaron en julio descensos interanuales en su producción, destacando la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, con una caída del 41,3%, y la confección de prendas de vestir (un 35,8%).

También se registraron descensos superiores al 30% en la fabricación de material y equipo electrónico (-33,5%), en la fabricación de muebles (-31,9%) y en la fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques (-30,6%), entre otras actividades. Por el contrario, en julio sólo se registraron aumentos de la producción en la fabricación de productos farmacéuticos, con un avance del 9,6%, y en la industria química (+14,2%).