dijous, 17 d’abril de 2008

Compromís dels partits polítics que ara governen en l'Ebre. Això van signar, això demanem que complixquen


COMPROMÍS DELS PARTITS POLÍTICS PER L’EBRE

1- Divulgació, defensa i implantació dels principis de la Nova Cultura de l’aigua.

2- Rebutjar i demanar la paralització dels següents projectes de transvasament del riu Ebre, contemplats a la llei 10/2001 del PHN:
Transvasament cap al sud de 860 hm3 art.13
Transvasament cap al nord de 190 hm3 art.13

3- Demanar la retirada del projecte de connexió de les xarxes CAT-ATLL (DOGC 5/8/02) perquè representa l’inici del transvasament de l’Ebre i perquè Catalunya no precisa de més concessions d’aigua d’altres conques.

4- Presentació dels recursos i accions jurídiques adients, en el moment de la publicació del projecte definitiu de transvasament de l’Ebre, en qualsevol dels seus ramals.

5- Dissoldre l’actual CPIDE i redactar un “Pla Estratègic de Conservació del Delta de l’Ebre” desvinculat del Transvasament.

6- Proposar la derogació de l’actual PHN i l’elaboració d’un altre d’acord amb els punts anteriors.

7- Compromís de no fer pacte de govern amb cap partit polític que doni suport al transvasament de l’Ebre i al projecte de Connexió de Xarxes abans esmentat.

NOTA ACLARATÒRIA AL "COMPROMÍS PER L'EBRE"

La PDE vol deixar constància de que la signatura del Compromís per l'Ebre - tal com es desprèn del document enviat, significa l'oposició a tots els transvasaments inclosos a la Llei 10/2001 del PHN i a qualsevol altre tipus de transvasaments.

Per tant la PDE en el seu conjunt, i perseverant amb els principis continguts en la redacció compresa en els set punts que integren l'esmentat compromís, aquí reafirmat, enteníem i continuem entenent que tots els partits polítics que el signen s'acullen a la interpretació expressada en el present aclariment.
10 de octubre de 2003 document Compromís per l’Ebre [DOC PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4]