divendres, 7 de desembre de 2007

On va la nostra pitjor merda

Els viatges dels residus tòxics (font: www.jove.cat
http://www.opcions.org/articles/residus_toxics.html)

Al món es generen grans quantitats de residus tòxics. La irresponsabilitat de les empreses que els produeixen i dels governs permet que se segueixin exportant a països econòmicament pobres, on causen grans danys mediambientals i de salut.

La contaminació i els residus tòxics són l'altra cara de la moneda del desenvolupament industrial. Desgraciadament la majoria d'indústries no gestionen adequadament els seus residus, llevat que la seva imatge es vegi amenaçada o corrin el risc de ser sancionades. A causa d'aquesta mala gestió, els residus tòxics són causa de greus problemes mediambientals i de riscos per a la salut humana.

No cal anar gaire lluny per trobar exemples d'aquesta realitat. La situació dels abocadors espanyols és molt crítica, els abocaments en rius són una pràctica comuna i molt poc controlada, i segueix augmentant la generació de residus tòxics.

Per regular aquesta situació hi ha una legislació mediambiental cada dia més estricta, però no s'aplica amb eficàcia. Estableix que els residus que per la seva naturalesa no poden ser tractats in situ han de ser transportats a empreses autoritzades per al seu corresponent tractament: deposició, incineració o neutralització química (cosa que en redueix la toxicitat). L'alt cost que implica el compliment d'aquesta regulació duu a certes empreses de països industrialitzats a treure els residus tòxics del seu territori per abocar-los al mar, o per transportar-los a països econòmicament pobres.

El 1986 es va redactar el Conveni de Basilea, que prohibeix l'exportació de residus perillosos a països en vies de desenvolupament sense consentiment previ del país receptor. Com que no evitava que molts països acceptessin residus a canvi de diners, el 1995 s'hi va afegir una esmena que obliga els països de la Unió Europea, l'OCDE i Liechtenstein a prohibir qualsevol exportació de residus tòxics cap a la resta de països. Cal que 62 països ratifiquin l'esmena perquè entri en vigor (fins ara ho han fet 41 països, 7 dels quals ja han implementat la prohibició).
Un breu recorregut per diferents països afectats per aquesta problemàtica ens ajudarà a comprendre la necessitat de dissenyar estratègies globals per protegir tots els països de manera equitativa.

Comencem pels Estats Units, país que no ha ratificat el Conveni de Basilea i exporta anualment uns 275 milions de tones de residus tòxics, principalment a països poc desenvolupats industrialment i sense una legislació ambiental estricta, com és el cas d'Haití. Un país on va atracar un vaixell anomenat Khian Sea que duia un carregament de 14.000 tones de cendres tòxiques procedents d'incineradores de Filadèlfia. Després de passar dos anys buscant un lloc on abocar el seu carregament, el 1988 va poder desfer-se de 4.000 tones gràcies al beneplàcit del dictador Duvalier, protegit pels EUA, que va emetre un permís per abocar el que considerava "fertilitzant" a la platja de Gonaives; no va poder desfer-se de tota la mercaderia a causa de la pressió exercida per part de la població i de grups ecologistes en adonar-se que no es tractava de fertilitzant. El govern va acabar acceptant aquesta consideració i va reclamar a l'embarcació que recollís el carregament que havia abocat, però ja era massa tard: el vaixell havia escapat de nit. El novembre del mateix any va abocar la resta del seu carregament a l'Oceà Índic.
L'Índia, igual que Haití, és un paradís per a les empreses que es volen desfer de les seves deixalles tòxiques. L'empresa nord-americana HoltraChem, per exemple, hi va intentar descarregar 20 tones de mercuri a principis del 2001, però aquesta vegada els seus plans no van tenir èxit gràcies a la intervenció de la xarxa d'ONGs Basel Action Network i a activistes indis, que van aconseguir que el vaixell donés mitja volta cap als Estats Units quan era a Egipte.
A part de ser receptors de residus tòxics, l'Índia juntament amb Pakistan, Bangla Desh i Xina són països utilitzats com a cementiris de vaixells. Les companyies propietàries de les embarcacions reben grans quantitats de diners a canvi dels vaixells vells sense haver de responsabilitzar-se de portar a terme una correcta gestió o recuperació dels materials. Això causa greus problemes de salut als treballadors que s'ocupen del desmantellament, a causa de l'elevada toxicitat de certs components dels vaixells.

Es calcula que un 12% de la degradació del sòl agrícola de la Xina és deguda al vessament de residus tòxics industrials.

Hi ha centenars de casos com aquests. L'illa de Teshima, per exemple, ha estat usada com a abocador dels residus tòxics del Japó durant tretze anys. Si ens desplacem fins a la Xina podrem veure que actualment aquest país fa d'abocador electrònic mundial. O si ens apropem a algun país africà com Zàmbia veurem que, a causa de la pressió exercida per les multinacionals de pesticides, actualment té un llegat històric de 200.000 tones de residus tòxics, procedents de països econòmicament desenvolupats.

Aquestes situacions que es repeteixen amb tanta freqüència en diferents països s'agreugen a causa de la falta de laboratoris que analitzin la composició dels residus, l'escassetat de personal sanitari per tractar els afectats i la manca d'infrastructura per gestionar-los.

Aquesta volta al món ens ha mostrat com les indústries i els governs eludeixen la responsabilitat de gestionar els residus tòxics que han generat o permès. El seguiment i la denúncia del problema són duts a terme sobretot per ONGs. De fet, alguns poders públics no semblen ser conscients que l'exportació de residus tòxics constitueixi cap problema: Lawrence Summers, ex economista cap del Banc Mundial, manifestava el 1991: "Crec que la lògica econòmica que hi ha darrere d'abocar residus tòxics a països amb nivells salarials baixos és impecable."

Els ciutadans hem de pressionar els governs perquè penalitzin severament les empreses que es dediquen a aquestes pràctiques i perquè afavoreixin la proliferació de tecnologies netes. Tenint sempre en compte que el millor residu tòxic és el que no es produeix.

ÉS MOLT MILLOR NO SABER... MOS FARIA VERGONYA!!