dimarts, 16 d’octubre de 2012

pressupost de l'estat capitalista español al 2013

Al llarg de 2013, un de cada quatre euros de la despesa pressupostada anirà dirigit a pagar a l'oligarquia financera els 38.590 milions d'euros d'interessos, generats per un deute que aconseguirà el proper any el 90,5 % del Producte Interior Brut. Aquesta és la clara expressió del grau de fallida del sistema capitalista, també a l'Estat espanyol. La línia política marcada per la UE, de priorització absoluta del pagament del deute, per sobre de la solució a les necessitats de la majoria social, és el que es tradueix a nivell pressupostari en una retallada de les prestacions de desocupació (-6,3%), en una retallada de l'ocupació pública (-2,2%), en la congelació de les pensions i del salari mínim interprofessional, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu davant l'increment de la inflació, en una dràstica retallada en sanitat (-22,6%), educació (-31%), cultura (-19,6%) i en els serveis socials bàsics prestats pels Ajuntaments (-40%).