dimecres, 5 d’octubre de 2011

Cal salvar l'economia?

L'economia és la expressió de les relacions comercials d'una societat, (per activa o per passiva) ha estat creada per les persones per relacionar-se. Una societat malalta te una economia malalta. I no hem de salvar l'economia d'una societat malalta, cal salvar la societat i aquesta refarà la seua economia de la forma que li sigue necessària per a mantindre les seues relacions d'intercanvi de productes d'interés mutu. Podem estar més o menys preparats, podem entendre més o menys l'economia tal com ara funciona, podem implicar-nos més o menys en les decisions a prendre... però hem de saber que l'economia tendirà, per interés, a un nivell de jerarquia d'evolució paral·lela al nivell de jerarquització del poder de decisió en economia.
Per una economia igualitària, un poder de decisió horitzonal!