divendres, 3 de juny de 2011

Propostes des de Plaça Catalunya

A Barcelona, recopilant la saviesa i les aportacions de centenars de persones, s’estan escrivint col·lectivament varis documents de treball que parlen dels diferents nivells en els que operarem per aconseguir el canvi. Tots ells són documents oberts, en modificació i millora constant.
Aquest és tan sols un d’ells.
Estem canviant el món. Completament.
Mentrestant els polítics que no ens representen segueixen allí, donant bandades i legislant sobre les nostres vides.
Per això els escrivim aquí algunes mesures que puguin entendre fàcilment i que volem que s’apliquin ja. Alerta! És un document de mínims. En realitat el que volem és molt més gran, quelcom que possiblement no entenguin mai.
Així que ho farem saber als i les alcaldes i als plens elegits el dia 22 de maig passat. Els demanarem punt per punt el que segueix, començant pel punt 1.

1 - No més privilegis per a polítics, començant per Barcelona:

Retall dràstic del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitja de la població.
Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions (només a Barcelona l’estalvi seria de mig milió d’euros al mes com a mínim).
Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i ciutadanes.
Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes.

2 - No més privilegis per a banquers i banqueres:

Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per a constituir una banca pública sota control social.
Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.
Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària. Prohibició d’inversió en paraïsos fiscals.
Tots els habitatges adquirits per execucions hipotecàries allotjaran, en règim de lloguer social, a les famílies desnonades.

3. No més privilegis per a les grans fortunes:
[N'hi hauria prou en aplicar el 5% de la retallades que es va aplicar als funcionaris a les 50 més grans fortunes i se solucionaria el problema de dèficit de l'Estat Espanyol]

Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les SICAV.
No a la eliminació de l’impost de successions. Recuperació de l’impost de patrimoni.
Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.
Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin).

Amb l’aplicación d’aquests 3 punts s’obté el pressupost per solucionar els següents quatre. Perquè no falten diners, és evident que existeix la disponibilitat econòmica.

4. Sous dignes i qualitat de vida per a tot el món:

L’economia al servei de les persones i no a l'inrevès
Establiment d’un màxim salarial així com d’un mínim.
Reducció de la jornada de manera que tothom pugui gaudir, pensar y conciliar la seva vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou. Aquesta reducció de personal permetrà un repartiment de tasques que acabarà amb l’atur estructural.
Retirada de la reforma de les pensions.
Seguretat en el treball: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objetives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalizació a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixes.
Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

5. DRET A L'HABITATGE:

Expropiació dels habitatges en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic d'habitatge en règim de lloguer social.
Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments.
Penalització de les pràctiques de mobbing.
Donació en pagament de les vivendes per cancelar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi.
Prohibició de l’especulació immobiliària.

Els següents punts estan pendents d’aprovació:
6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat.
Restabliment dels serveis que ja han estat retallats en sanitat i educació.
Contractació de personal sanitari fins que s’acabin les listes d’espera.
Contractació de professorat per a garantir la ratio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.
Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accès a tots els nivells d’educació, independentment de la procedència socioeconòmica. Escola laica.
Financiació pública de l’investigació per garantir la seva independència.
Transport públic de qualitat i ecològicament sostenible.
Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especials de cura.
Prohibició de privatizació dels serveis públics.

7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

No al control d’internet. Abolició de la Llei Sinde. No a ACTA.
Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva independència. Eliminació de les trabes legals que impedeixen exercir el dret d’emissió dels mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.
Ús de software lliure en les institucions públiques per adecuar-les a l’era digital amb costos sostenibles.
Retirada de l’ordenança del civisme: retirada de tota ordenança que limiti les llibertats de moviment i expressió.
Referéndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran embergadura (incloses les directives europees) .
Eliminació de les ràtzies a migrants no regulars i retirada de la Llei d’Estrangeria actual i tancament dels CIEs. Dret de vot per a migrants.
Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini a cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació en el legislatiu i l’abstenció activa pugui tenir el seu espai d’autoorganizació als barris.
Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors, publicitat i transparència en la financiació dels partits.
Pressupost participatiu.
Respecte pel planeta i per tots els éssers que l’habiten. Consum responsable.
Defensa del dret dels pobles a decidir l’ús dels recursos naturals per plantar, cultivar, comercialitzar i consumir d’acord amb les seves necessitats, costums i capacitats.
La monarquia és un anacronisme que no ens representa i que, a més a més, no paga impostos.


8. REDUCCIÓ DE LA DESPESA MILITAR
Aquestes són demandes de mínims i d’aplicació immediata, demà les de màxims :-] perquè és la gent la que ha de poder organizar la seva vida en col·laboració i llibertat.

Més info a: http://acampadabcn.org/