dijous, 20 de gener de 2011

Diners multiusos... i ens paguem interessos a nosaltres mateixos?

"Los más de 60.000 millones del Fondo de Reserva de las pensiones (invertidos en un 88% en deuda pública española) generaron 2.661 millones en intereses."

Es llegeixen a la premsa aquestes dades, i intentant traduir-les, sent neòfit en aquesta temàtica, entenc que la reserva per pagar les pensions de demà, es fa servir per deixar diners en prèstec a l'estat que ha de pagar les pensions, i a canvi, l'estat paga uns interessos a si mateix per al fons de reserva que després podrà ser utilitzat per deixar més diners i així anar fent...

Mentrestant el tutular de la notícia no deixa de ser una escopetada a les expectatives dels i les treballadores de cobrar una pensió pública el dia que es jubilin: "Las cotizaciones por los empleados ya no bastan para pagar las pensiones". Llegint la notícia sencera, cosa sempre recomanable, es matisa tot plegat... Encara més, no cal llegir-ho tot sinó qüestionar-s'ho i denunciar que les pensions no es paguen amb les cotitzacions, que els pressupostos es formen amb tots els ingressos i totes les despeses... així, no s'entendria que no es paguessin pensions, perquè no es cobren prous impostos, i després es mantingués un exèrcit (per posar un exemple innocent) que costa cada dia milions d'euros (4'7% del pressupost de l'estat).

Per saber més sobrer despesa militar veieu la web del Centre d'Estudis per la Pau JMDelàs